Kalender for Holstebro Museum

Museumsåbning

Lørdag den 18. august 2018 kl. 14-18

Lørdag den 18. august holder vi fest, når det nye indgangsparti for de to museer, Holstebro Museum og Holstebro Kunstmuseum, slår dørene op. Kom og vær med til at gøre det til en festlig dag! Der vil være musik, fadøl og god underholdning.

Det nye indgangsparti rummer ud over billetsalg, en splinterny café, en flot museumsbutik samt en udvidet foredragssal.

Program:

​Festlighederne begynder kl. 14, hvor Annemette Færch, Færchfonden, og borgmester H.C. Østerby holder åbningstalerne.

Herefter optræder Black Box Dance Company og Odin Teatret. Musikken er lagt i hænderne på Blåbærrene og The Blackbirds.

I den nye museumscafé byder forpagter Michael Lehm inden for og serverer fadøl og vin samt prøver på caféens lette anretninger.

Vikinger i Nord
- bustur til Nordjylland i vikingernes fodspor​

Lørdag den 22. september 2018 kl. 8.15 - ca. 18.30

Med museumsinspektør Astrid Skou Hansen, Holstebro Museum

Tag med på tur til nogle af de største monumenter fra vikingetiden. Vi begynder dagen med et besøg på vikingeborgen Fyrkat ved Hobro, hvor vi drikker formiddagskaffe og oplever borgen og det landskab, den er opført i. 

Fra Fyrkat går turen videre til museet ved Lindholm Høje, hvor vi går en tur på den store gravplads fra yngre jernalder med de mange sælsomme stensætninger, spiser frokost i restauranten og får en omvisning i museets udstilling om vikingetiden. 

Herfra går turen vestpå langs Limfjorden, forbi vikingernes store handelsplads ved Sebbersund til endnu en ringborg – Aggersborg. Her får vi eftermiddagskaffe, imens vi hører om den store borg og de nye udgravninger, der er foretaget her i forbindelse med forskningsprojektet ”Kongens Borge”. 

Fra Aggersborg vender vi hjem til Holstebro, hvor vi forventes at være ca. kl. 18.30.​

Praktisk information:

Pris for turen er 475 kr. pr. deltager, inkl. entré, omvisning, formiddags- og eftermiddagskaffe og frokost på Lindholm Høje. 

Tilmelding kan ske fra mandag den 9. juli på telefon 21 18 78 69 eller mail info@holstebro-museum.dk. Betaling på konto nummer 7600 1042951. Tilmelding er bindende og gælder først, når betaling er foretaget. Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 3. september. Ved udeblivelse eller afmelding efter den 3. september opkræves det fulde beløb. Turen gennemføres ved min. 40 deltagere, og deltagerantallet er begrænset til 52 personer.

Mødested: Museumsvej 2B, 7500 Holstebro.​

vikinger i nord

Mød Holstebro Museum til Vejfest i Vest

Lørdag den 29. september 2018 kl. 9-18

 
Holstebromotorvejen bliver indviet med et brag, hvor motion, kultur, løb, musik, taler og fest er i højsædet. Holstebro Museum er med til festen, og vi vil fortælle om vores mange fund ved de arkæologiske udgravninger som gik forud for motorvejen. Kom med til festen og hør, hvordan motorvejen også er en vej til fortiden.


Følg med på Facebook eller læs mere om arkæologernes program her.

vejfest i vest - omtale

Foredrag: Forledt til fronten?

Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 19.30  

v/ Christian Aagaard, museumsinspektør, Museum Amager

I løbet af Anden Verdenskrig valgte 12.000 danskere at melde sig frivilligt til tysk krigstjeneste. 6.000 af disse klarede sig igennem optagelsesprøverne til det berygtede Waffen-SS og blev indsat på den blodige Østfront, i væbnet kamp for nazismen, hvor godt 2.000 mistede livet.


Fokus for aftenens foredrag er den propaganda, der i Danmark blev brugt til at trække unge danske mænd i tysk krigstjeneste. Antikommunisme, fædrelandskærlighed, historiens vingesus og ikke mindst skræmmepropaganda er alle eksempler på elementer, der med forskellige aktører ved roret, forsøgte at forsyne det evigt mandskabshungrende Waffen-SS med nye kræfter.

Men hvilke forhold satte i sidste ende dagsordenen for propagandaen i Danmark? Hvem bestemte, hvad den skulle indeholde, og hvilke nationale og internationale udviklinger påvirkede den? 

Under foredraget vil historiker og museumsinspektør Christian Aagaard, med udgangspunkt i en lang række illustrative eksempler på nazistisk plakat- og annoncepropaganda, bevæge sig igennem de overordnede udviklingsfaser som rekrutteringspropagandaen gennemgik i løbet af Danmarks fem år under tysk besættelse.

forledt til fronten

Foredrag: Nazismens danske ansigt

Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 19.30 - BEMÆRK AT DETTE FOREDRAG ER TORSDAG AFTEN!

v/ Christian Aagaard, museumsinspektør, Museum Amager

Fra 1940 til 1945 gik tusindvis af danskere i nazismens tjeneste. Nogen valgte at melde sig til krigstjeneste på Østfrontens blodige slagmarker, mens andre meldte sig til de dansk-tyske korps på hjemmefronten eller bakkede politisk op om den nazistiske besættelsesmagt.


Men hvem var det der meldte sig? Hvad drev danske statsborgere til at iføre sig tysk uniform og gå i krig for Adolf Hitlers nazistiske stormagtsdrøm? Hvilke menneskelige skæbner gemmer der sig bag historien om nogle af vor tids mest forhadte skikkelser?


Med udgangspunkt i sin bog Nazismens danske ansigt vil historiker og museumsinspektør Christian Aagaard blandt andet tage fat på en række af de mest fremtrædende danskere i tysk tjeneste og se nærmere på deres liv og karrierer i Det Tredje Rige, og hvad der drev dem i tysk tjeneste. Målet er at forsøge at identificere, hvad ”nazismens danske ansigt” er og ikke mindst komme ind under huden på de danskere, der meldte sig til kamp for nazismen under Anden Verdenskrig.

nazismens danske ansigt

Foredrag: Fæstedskatten

- Danmarks største guldskat fra vikingetiden

Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19.30
v/ Lars Grundvad, museumsinspektør, Museet på Sønderskov

I 2016 blev den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid fundet i Fæsted i Vejen Kommune. 


I sig selv et virkelig spektakulært fund, hvor genstandene hver især fortæller en spændende historie. Men skattefundet kan også løftes ud af nærområdet og betragtes i et meget større perspektiv. For fundet kan fortælle om magtfordeling, alliancer og urolige tider og måske endda om rigets dannelse. 

Med udgangspunkt i Fæstedskatten vil arkæolog Lars Grundvad fortælle om disse aspekter.

fæstedskatten_nick schaadt, museet på sønderskov2

Foredrag: Fugl Føniks

- 1918 og 2018 som slutning og begyndelse

Torsdag den 1. november 2018 kl. 19.00- BEMÆRK AT DETTE FOREDRAG ER TORSDAG AFTEN!

v/ Henrik Jensen, historiker, lektor emeritus på RUC

Første Verdenskrig var en katastrofe og et vandskel, der opdelte bevidstheden i et markant ‘før' og ‘efter'. Med George Orwells ord forandrede krigen med ét slag "hele livsånden og tempoet, folk fik et nyt livssyn som genspejlede sig i deres politiske opførsel, deres manerer, arkitektur, litteratur og alt andet." Siden skulle det vise sig, at første verdenskrig åbnede for en sand Pandoras æske af følger: den russiske revolution, fascismen, nazismen, anden verdenskrig, holocaust, atombombe osv.

I 2018 er det 100 år siden kamphandlingerne standsede. 1918 og 2018 minder om hinanden, begge er både slutning og begyndelse. Mentalt set befinder vi os stadig i kølvandet af den store europæiske katastrofe og forsøger at finde en vej. Verdenskrigene 'endte ikke alle krige', og verden er stadig ikke ’safe for democracy’.​​

torsdagsforedrag_henrik jensen

Foredrag: ​Det gyldne alter fra Sahl under lup

Onsdag den 7. november 2018 kl. 19.30

v/ Birgitte Bøggild Johannsen, inventarredatør, Danmarks Kirker

I efteråret 2017 fik en gruppe medarbejdere fra Nationalmuseet lejlighed til at nærstudere det gyldne alter fra Sahl Kirke, der har status som det fornemmeste blandt de hjemlige gyldne alterudsmykninger fra tiden ca. 1100-1250. 

Foredraget fortæller om de tekniske og naturvidenskabelige undersøgelser, der gav grundlag for at føje ny viden til spørgsmålet om alterets datering, oprindelse og den anvendte teknik. 

En overraskende iagttagelse af en række huller bag overdelens bjergkrystaller afslørede samtidig en raffineret og bevidst kalkuleret belysningseffekt af stor suggestiv og symbolsk værdi. Herigennem fik man både i bogstavelig og overført betydning et glimt af det himmelske lys! 

det gyldne alter i sahl under lup

Foredrag: Første Verdenskrig – 100 år efter

Torsdag den 15. november 2018 kl. 19.00- BEMÆRK AT DETTE FOREDRAG ER TORSDAG AFTEN!

v/ Adam Paulsen, Ph.d., lektor i Litteraturvidenskab ved SDU

Første Verdenskrig er med rette blevet kaldt den europæiske urkatastrofe. Uden denne krig ville de fleste af det 20. århundredes katastrofer have været utænkelige. Det var denne krig, der skabte grundlaget for den italienske fascisme og den tyske nazisme, og det var denne krig, der muliggjorde den russiske revolution. 

Mange af de krige og storpolitiske konflikter, der aktuelt hjemsøger verden, udspringer direkte af de uløste problemer, der opstod i kølvandet på Første Verdenskrig – som f.eks. konflikten i Ukraine og borgerkrigene i Syrien og Irak. 

Hvis man vil forstå den verden, vi lever i og dens historiske forudsætninger, er Første Verdenskrig derfor et godt sted at starte. 

torsdagsforedrag_adam poulsen

Smugkig på museet

Tirsdag den 20. november 2018 kl. 17


Holstebro Museum lukkede ned for ombygning efter påske 2017. Nu er der gået godt og vel halvandet år, og der er sket store forandringer med bygningen. Efter planen står hele byggeriet færdigt 1. oktober 2018, og museets personale kan gå i gang med at opbygge de kommende udstillinger. 


Denne tirsdag eftermiddag indbyder vi alle til en rundtur i de færdige byggeri, og vi kan også så småt begynde at løfte sløret for planerne med de nye udstillinger.

Praktiske oplysninger:
Arrangementet er gratis og varer ca. 1 time. Tilmelding er nødvendig på telefon 21 18 78 69 og kan ske fra mandag den 9. juli 2018. Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 12. november 2018. Tilmelding er bindende. Der kan maks. være 25 pr. hold. Mødested: Museumscaféen.

smugkig på museet

Foredrag: Herregårdene i Vestjylland 1550-1950

Onsdag den 21. november 2017 kl. 19.30

v/ Mikael Frausing, ph.d., Aarhus Universitet

Fra middelalderen og nogle hundrede år frem var landets adelsmænd og -kvinder endnu knyttet til Vestjylland og sad på vestjyske herregårde. Efterhånden som magten samlede sig i København, rykkede den gamle adel længere østpå. Nye ejere stod snart klar til at tage over: købmænd og nyadlede familier, senere også driftige forpagtere, præster og studehandlere. 

Omring 1750 bredte en særegen vestjysk herregårdsstil sig over landsdelen, men udviklingen betød også enden på nogle af Vestjyllands mest storslåede bygningsværker.

I foredraget vil Mikael Frausing fortælle historien om Vestjyllands glemte kulturarv. Små og store herregårde ligger spredt i landskabet, ofte med overraskende kort afstand mellem sig, men sjældent så prangende som i Østjylland, på Fyn og Sjælland. Fra Limfjordens fede agre til de vidstrakte heder og de yderste klitrækker ved Vesterhavet har herregårdene sat deres præg på landskabet. 

herregårdene i vestjylland

Foredrag: Årets gang i arkæologien på Holstebro Museum

Onsdag den 5. december 2018 kl. 19.30
v/ arkæologerne på Holstebro Museum

I løbet af året kommer museets arkæologer rundt i mange afkroge af Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner, og hvert år stiger antallet af prikker på kortet. Således lægges fortidens puslespil lidt efter lidt, og efter hver udgravning bliver vi klogere. 

Det er ikke kun udgravningerne, der er med til øge vores viden om områdets forhistorie – også de mange detektorfund giver os ny, god viden om måske endnu uudforskede lokaliteter.


Ved foredraget kommer vi blandt ind på den nyeste bearbejdning af de mange fund fra Holstebromotorvejen, nye fund fra udstykningerne ved Alstrup, arkæologi i lange baner ved kabellægningen mellem Idomlund og Bilstrup samt mange flotte detektorfund, som har set solens lys for første gang i mange hundrede, måske tusinde år.

årets gang i arkæologien på holstebro museum - foredrag

Adresse

Holstebro Museum

Museumsvej 2B

7500 Holstebro​

Telefon: 96 11 50 10

info@holstebro-museum.dk

CVR nr.: 34744866

Følg os på Facebook facebook32

Entré

Ingen entré pga. ombygning.

Åbningstider

Museet er lukket pga. ombygning.

Butik og café holder åbent i Holstebro Kunstmuseums åbningstid.


Vi glæder os til at invitere inden for i nye udstillinger i efteråret 2019.

Nyhedsbrev

​Modtag vort nyhedsbrev med kort nyt om stort og småt via e-mail.