Kalender for Holstebro Museum

1536-1660

Fyraftenstur til Danmarks ældste bondegård, Vinkelgården

Tirsdag den 22. august 2017 kl. 17.00
Med museumsinspektør Helle Henningsen, Holstebro Museum

Vinkelgården på Frilandsmuseet Hjerl Hede er intet mindre end Danmarks ældste, bevarede gård og i manges bevidsthed symbolet på en dansk bondegård fra senmiddelalder/renæssance. 


Vinkelgården, der oprindeligt hed Søgård, stammer fra landsbyen Vinkel øst for Viborg. Den blev nedtaget i 1920’erne og genopført på Hjerl Hede, hvor den stod færdig i 1930. 

Inden nedtagningen blev bygningen studeret nøje og beskrevet af eksperter fra Nationalmuseet. De blev hurtigt klar over, at gårdens ældste dele stammede fra 1500-tallet.

Selv om Vinkelgården gennem århundrederne var blevet bygget om flere gange, valgte man på Hjerl Hede at genopføre den, som den formentlig så ud i 1500-tallet.
Tag med på en fyraftenstur til Vinkelgården og hør om dens spændende historie i 1500- og 1600-tallet – den periode, der også kaldes Renæssancen.

Mødested: Ved hovedindgangen på Frilandsmuseet Hjerl Hede, Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup.​

bill. 10

Kulturhistorisk kanotur
- padl med på en tidsrejse

Onsdag den 23. august 2017 kl. 17.00
v/ Holstebro Museum og Kajak Freak

Sammen med Brian Justesen fra Kajak Freak arrangerer Holstebro Museum en kulturhistorisk kanotur på Vandkraftsøen og Storåen. Vi mødes ved Tvis Kloster, hvor vi begynder med en kort fortælling om Tvis Kloster og livet som munk i middelalderen. Herefter sætter vi os i kanoerne og sejler mod Vandkraften og Holstebro. 

Undervejs fortæller vi om vore forfædres liv langs Storåen, mens vi fornemmer landskabet på en helt ny måde. Der bliver også tid til historien om vandkraften og om pansergraven om Holstebro by under besættelsen. 

Vi slutter turen ved Kvickly i Holstebro. Undervejs finder vi et godt sted at gøre holdt og spise vores medbragte madpakker.


Praktisk information:
Pris pr. person kr. 100 inkl. kano og guidning. Tilmelding senest mandag den 14. august 2017 til Holstebro Museum på info@holstebro-museum.dk eller mobil 21 18 78 69. Betaling på konto nummer 7600 1042951. Tilmelding er bindende og gælder først, når betaling er foretaget.


Ved udeblivelse eller afmelding efter 14. august opkræves det fulde beløb. Ved tilmelding gives besked om, om man ønsker at dele kano med en bestemt deltager. Max deltagerantal: 60.

Vi mødes ved parkeringspladsen ved Tvis Kloster kl. 17.00. Medbring en madpakke og noget at drikke. Klæd dig efter vejret og i tøj, som du kan bevæge dig i. Turen kræver fysik som til en god lang gåtur. 

HUSK! Du skal selv sørge for transport tilbage til Tvis Kloster, hvis du har en cykel eller en bil holdende der.

bill. 8

1660-1800

Enevælde og adel på Holstebro-egnen

Tirsdag den 29. august 2017 kl. 17.00
Med museumsinspektør Esben Graugaard, Holstebro Museum

I 1660 indførte kong Frederik den Tredje enevælden i Danmark. Med Ausumgård som den fysiske ramme fortælles om, hvad det betød for det danske samfund og den nye adel med titler som grever, baroner og stamhusbesiddere. 

Ausumgård blev skabt af Holstebro-købmanden Christen de Linde, der selv adledes i 1704. Datteren Cecilie blev i 1678 gift med præsten Henrik Jensen i Hjerm, og deres efterslægt med navnet Jermiin ejede Ausumgård frem til 1942. Der fortælles om præsten Thomas Just Jermiin, som i 1750 adledes og lod det nuværende Ausumgård opføre. ​

​Som det sidste stamhus i Ringkøbing amt blev Ausumgård fri ejendom i 1926, et billede på det moderne Danmark var på vej. 


Mødested: Vi mødes på gårdspladsen foran hovedbygningen.

bill. 11

1800-1900

Demokrati-historie i Sir Lyngbjerge  

Tirsdag den 5. september 2017 kl. 17.00
Med museumsinspektør Esben Graugaard, Holstebro Museum

Intet sted i det gamle Ringkøbing amt fornemmer man det folkelige røre og kampen for grundloven i 1849 så stærkt som i Sir Lyngbjerge. Efter tilplantningen af disse hedebakker etablerede allerede i 1860'erne en mødeplads for egnenes skytteforeninger.

I 1880'ernes kamp for parlamentarismen blev Sir Lyngbjerge Holstebro-egnens mest markante samlingsplads for grundlovsmøder, der kunne samle flere tusinde deltagere.​

Mindesten for blandt andre kong Frederik den Syvende, lærer og folketingsmand Hansen-Sir og andelsbonden Mads B. Bjerre fortæller Danmarkshistorie til os om en tid, hvor man skulle kæmpe for det vi i dag betragter som selvfølgeligt. Sir Lyngbjerge har op til nyeste tid været Holstebro-egnens vigtigste folkelige mødeplads.

Mødested: Vi mødes ved tribunen på festpladsen.​

bill. 12

Sensommertur til Danmarks Flymuseum og Tirpitz

Lørdag den 9. september 2017 kl. 8-18
Med museumsinspektørerne Ann Bodilsen og Niels Terkildsen, begge Holstebro Museum

Tag med på en sensommertur til det smukke klitlandskab syd for Blåvand, hvor spændende udstillinger og arkitektur i verdensklasse forenes i det nyåbnede museum i Tirpitz. Museet er tegnet af Bjarke Ingels Group (BIG). 

Inden vi når til Blåvand, gør vi holdt i Stauning, hvor vi indtager vores formiddagskaffe, og efterfølgende besøger vi på egen hånd Danmarks Flymuseum. Herefter fortsætter turen mod syd til Ho Kro, hvor vi spiser en lækker frokost. 


Efter frokosten kører vi til Tirpitz, hvor vi skal se det nyåbnede museum, nyde de smukke bygninger og gå på opdagelse i de nye udstillinger. Vi skal naturligvis også se den aldrig færdigbyggede bunker i Tirpitz-stillingen, som var en del af tyskernes Atlantvold under Anden Verdenskrig. 

Vi nyder den medbragte kaffe og kage et passende sted, inden turen går hjemover igen. ​

bill. 9c

Praktisk information:
Pris pr. person kr. 515 inkl. bustur, entréer, rejseledelse, formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Drikkevarer for egen regning. Frokosten på Ho Kro vil bestå af sprængt braiseret grisekølle med grøntsagssauté, spinattimbale, syltede tyttebær, smørristede kartofler og kalveflødesauce.


Tilmelding senest mandag den 21. august 2017 til Holstebro Museum på info@holstebro-museum.dk eller mobil 21 18 78 69. Betaling på konto nummer 7600 1042951. Tilmelding er bindende og gælder først, når betaling er foretaget. Ved udeblivelse eller afmelding efter 21. august opkræves det fulde beløb.

Mødested: Aktivitetscenteret, Danmarksgade 13A, 7500 Holstebro.


NB! Turen gennemføres kun ved minimum 40 tilmeldte.​

bill. 9a3

1900-1950

På sporet af besættelsen i Holstebro

Tirsdag den 12. september 2017 kl. 17.00
Med researcher Michael Christensen, Holstebro Museum

Vi skal en tur rundt i besættelsestidens Holstebro. Turen begynder på Kirkepladsen ved sognekirken, hvor enkefrue Ane Marie Nedergaard boede i besættelsesårene. Hver uge skrev hun flere breve til sin elskede søn, Harald. Disse breve giver en enestående indsigt i dagliglivet i Holstebro under besættelsen og er en af de væsentligste kilder til Michael Christensens arbejde med besættelsestidshistorien i Holstebro. 

Fra Kirkepladsen fortsætter turen mod den gamle biograf Kino, hvor et slagsmål i 1942 udviklede sig katastrofalt. Turen sluttes af ved det Det gamle Rådhus ved et af de gamle offentlige beskyttelsesrum.

Mødested: Kirkepladsen foran sognekirken.

bill. 13

1950-2000

Cykeltur i Mejdal

Tirsdag den 19. september 2017 kl. 17.00
Med Jesper Sandfeld, arkitekt MAA, SWECO architecs

Temaet for turen er planlægningen af Holstebros boligkvarterer og deres udvikling i perioden 1960-2000. Parcelhusets historie fra ”Bedre Byggeskik” over bungalowen til parcelhuset som vi kender det fra 60’erne og til nu. Også parcelhuset har gennemgået en udvikling, som hænger sammen med samfundets ændring og kvindernes vej til arbejdsmarkedet. ​

Vi mødes i Mejdal, som har sin specielle historie i holstebrosammenhæng. Et af de villaområder, som blev planlagt i slutningen af 1960’erne, og som er i fortsat udvikling.


Mødested: BUM, Prins Buris Vej 37, 7500 Holstebro.

bill. 14

Kør-selv tur til Strandingsmuseum St. George

Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 19.00

v/ Ann Bodilsen, museumsinspektør, Holstebro Museum og Ingeborg Svennevig, museumsdirektør, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro kommune

Den 19. maj i år slog Strandingsmuseum St. George dørene op for helt nye udstillinger. Denne oktoberaften skal vi se det flotte museum, opleve de spændende nye udstillinger og nyde udsigten fra tårnet. 

Vi mødes ved indgangen til museet, hvor Ingeborg Svennevig vil vise rundt i udstillingerne. Vi slutter af med kaffe/te og kage i caféen med udsigt over havnen og den nye legeplads.

Praktisk information:
Pris pr. person kr. 130, som dækker entré, omvisning og kaffe/te og kage. Unge under 18 år samt medlemmer af Støtteforeningen for Strandingsmuseet har gratis adgang - her er prisen 60 kr. 


Tilmelding senest mandag den 18. september 2017 til Holstebro Museum på info@holstebro-museum.dk eller mobil 21 18 78 69. Betaling på konto nummer 7600 1042951. 

Tilmelding er bindende og gælder først, når betaling er foretaget. Ved udeblivelse eller afmelding efter 18. september opkræves det fulde beløb.

bill. 6

Femern Bælt - Historier fra et arkæologisk projekt

Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 19.30
v/ Bjørnar Måge, museumsinspektør, Museum Lolland-Falster


De arkæologiske udgravninger ved Rødbyhavn på Lollands sydkyst, der gennemføres i forbindelse med opførelsen af den kommende Femern Bælt forbindelse mellem Rødbyhavn og Femern, er et af de største arkæologiske projekter Danmark nogensinde har set. 

Projektet har grundet de enestående bevaringsforhold for organiske materialer i de nu inddæmmede tidligere fjorde genereret store mængder materiale, som ved yderligere forskning vil give os en øget viden omkring den forhistoriske befolknings udnyttelse af de kystnære områder i perioden fra ældre stenalder til bronzealder. 

Ved foredraget fortælles hele historien fra de indledende forundersøgelser over de meget omfattende udgravninger til, hvad resultaterne foreløbig har kunnet fortælle os, samt lidt om alle de praktiske udfordringer, der har været undervejs i denne proces. Sluttelig vil der gives et kort rids af, hvad der venter ved de udestående undersøgelser på projektet.

bill. 2

Fællesskab i forandring

Onsdag den 1. november 2017 kl. 19.30
v/ Michael Riber Jørgensen, ph.d. og museumsinspektør, Museum Thy

Indre Mission var i sin storhedstid en massebevægelse med både politisk og kulturel indflydelse, ikke mindst i Vestjylland. I de senere årtier er tilslutningen svundet, og man fylder ikke længere det samme i det offentlige liv som tidligere. Alligevel er det at være ”missionsk” stadig en stor del af selvopfattelsen hos mange mennesker.

Med baggrund i et nyligt afsluttet forskningsprojekt vil foredraget gennemgå Indre Missions nyere historie: Dels identitetsdannelsen og fællesskabets betydning inden for bevægelsen og dels den rolle, man udadtil har spillet i lokalsamfundet. Vi vil også forsøge at udfordre nogle af de mange myter og stereotyper, der omgiver et trosfællesskab som Indre Mission.

bill. 3

Dansk Vestindien

Onsdag den 15. november 2017 kl. 19.30
v/ Louise Sebro, projektseniorforsker, Nationalmuseet

Historien om Dansk Vestindien er ikke kun historien om de danskere, der rejste ud fra Danmark. Det er i endnu højere grad fortællingen om de mange tusinde mennesker, der mod deres vilje blev bragt fra Afrika som slaver, for at arbejde i koloniens plantager. ​

Gennem fortællingerne om de mennesker fra Afrika og Europa, der befolkede kolonien, udfoldes hele historien om et slavesamfund, om savnet af hjemlandet og om forsøget på at overleve under barske forhold såvel fysisk som mentalt.

bill. 4

Livet i Århus i 1000 år - arkæologien fortæller

Onsdag den 29. november 2017 kl. 19.30
v/ Jette Linaa, museumsinspektør, ph.d.

Aarhus har en lang tradition for arkæologisk virksomhed, men kun for nylig er det lykkedes at sætte de mange undersøgelser sammen til et helhedsbillede af byens udvikling. 

På baggrund af analyser af arkæologiske fund og udgravninger fra by og opland oprulles bylivets udvikling og byens kontakter på tværs af vante periodeskel fra 800 til 1800: fra vikingetid til midten af 1800-tallet. 

De arkæologiske fund bruges til at belyse byboernes kontakter og til at belyse den særlige levemåde, der gør byboere til borgere. ​

Herigennem konkluderes der på, hvad de arkæologiske kilder kan fortælle os om byens fællesskaber og brudfladerne i dem: mellem byboere og landboere, imellem byens øvre og nedre sociale lag og mellem nye indvandrere og indfødte Aarhusianere. 

bill. 5a

Adresse

Holstebro Museum

Museumsvej 2B

7500 Holstebro

Telefon: 96 11 50 10

info@holstebro-museum.dk

CVR nr.: 34744866

Følg os på Facebook facebook32

Entré

Ingen entré pga. ombygning.

Åbningstider

Museet er lukket pga. ombygning.

Vi glæder os til at invitere inden for i nye rammer i efteråret 2019.

Nyhedsbrev

​Modtag vort nyhedsbrev med kort nyt om stort og småt via e-mail.