Historier om Danmark

Fyraftensture

Historier om Danmark – fyraftensture

Fra august sender DR de sidste fem afsnit af ”Historien om Danmark”, hvor Lars Mikkelsen søndag aften tager os med gennem Danmarkshistorien. 

I sensommeren er det tiden fra renæssancen og frem, vi skal se og høre mere om.

Som i foråret vil vi på Holstebro Museum afholde en række fyraftensarrangementer tirsdag eftermiddag, hvor vi mødes ved et lokalt fortidsminde, og hører om, hvordan de store temaer fra udsendelserne kommer til udtryk helt lokalt.

Bemærk, at DR har ændret sendeplan efter vores program er udkommet, hvorfor vore fyraftensture desværre ligger før udsendelserne i TV.

For de fem fyraftensture gælder følgende:

Det er gratis at deltage i samtlige fyraftensture. Man møder selv op på mødestedet, som er angivet i beskrivelsen af de enkelte ture. Turene tager ca. 1 time.

1536-1660

Fyraftenstur til Danmarks ældste bondegård, Vinkelgården

Tirsdag den 22. august 2017 kl. 17.00
Med museumsinspektør Helle Henningsen, Holstebro Museum

Vinkelgården på Frilandsmuseet Hjerl Hede er intet mindre end Danmarks ældste, bevarede gård og i manges bevidsthed symbolet på en dansk bondegård fra senmiddelalder/renæssance. 


Vinkelgården, der oprindeligt hed Søgård, stammer fra landsbyen Vinkel øst for Viborg. Den blev nedtaget i 1920’erne og genopført på Hjerl Hede, hvor den stod færdig i 1930. 

Inden nedtagningen blev bygningen studeret nøje og beskrevet af eksperter fra Nationalmuseet. De blev hurtigt klar over, at gårdens ældste dele stammede fra 1500-tallet.

Selv om Vinkelgården gennem århundrederne var blevet bygget om flere gange, valgte man på Hjerl Hede at genopføre den, som den formentlig så ud i 1500-tallet. 


Tag med på en fyraftenstur til Vinkelgården og hør om dens spændende historie i 1500- og 1600-tallet – den periode, der også kaldes Renæssancen.

Mødested: Ved hovedindgangen på Frilandsmuseet Hjerl Hede, Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup.​

bill. 10

1660-1800

Enevælde og adel på Holstebro-egnen

Tirsdag den 29. august 2017 kl. 17.00
Med museumsinspektør Esben Graugaard, Holstebro Museum

I 1660 indførte kong Frederik den Tredje enevælden i Danmark. Med Ausumgård som den fysiske ramme fortælles om, hvad det betød for det danske samfund og den nye adel med titler som grever, baroner og stamhusbesiddere. 

Ausumgård blev skabt af Holstebro-købmanden Christen de Linde, der selv adledes i 1704. Datteren Cecilie blev i 1678 gift med præsten Henrik Jensen i Hjerm, og deres efterslægt med navnet Jermiin ejede Ausumgård frem til 1942. Der fortælles om præsten Thomas Just Jermiin, som i 1750 adledes og lod det nuværende Ausumgård opføre. 

Som det sidste stamhus i Ringkøbing amt blev Ausumgård fri ejendom i 1926, et billede på det moderne Danmark var på vej.

Mødested: Vi mødes på gårdspladsen foran hovedbygningen.

bill. 11

1800-1900

Demokrati-historie i Sir Lyngbjerge

Tirsdag den 5. september 2017 kl. 17.00
Med museumsinspektør Esben Graugaard, Holstebro Museum

Intet sted i det gamle Ringkøbing amt fornemmer man det folkelige røre og kampen for grundloven i 1849 så stærkt som i Sir Lyngbjerge. Efter tilplantningen af disse hedebakker etablerede allerede i 1860erne en mødeplads for egnenes skytteforeninger.

I 1880'ernes kamp for parlamentarismen blev Sir Lyngbjerge Holstebro-egnens mest markante samlingsplads for grundlovsmøder, der kunne samle flere tusinde deltagere.

Mindesten for blandt andre kong Frederik den Syvende, lærer og folketingsmand Hansen-Sir og andelsbonden Mads B. Bjerre fortæller Danmarkshistorie til os om en tid, hvor man skulle kæmpe for det vi i dag betragter som selvfølgeligt. Sir Lyngbjerge har op til nyeste tid været Holstebro-egnens vigtigste folkelige mødeplads.

Mødested: Vi mødes ved tribunen på festpladsen.​

bill. 12

1900-1950

På sporet af besættelsen i Holstebro

Tirsdag den 12. september 2017 kl. 17.00
Med researcher Michael Christensen, Holstebro Museum

Vi skal en tur rundt i besættelsestidens Holstebro. Turen begynder på Kirkepladsen ved sognekirken, hvor enkefrue Ane Marie Nedergaard boede i besættelsesårene. Hver uge skrev hun flere breve til sin elskede søn, Harald. 

Disse breve giver en enestående indsigt i dagliglivet i Holstebro under besættelsen og er en af de væsentligste kilder til Michael Christensens arbejde med besættelsestidshistorien i Holstebro. 

Fra Kirkepladsen fortsætter turen mod den gamle biograf Kino, hvor et slagsmål i 1942 udviklede sig katastrofalt. Turen sluttes af ved det Det gamle Rådhus ved et af de gamle offentlige beskyttelsesrum.


Mødested: Kirkepladsen foran sognekirken.

bill. 13

1950-2000

Cykeltur i Mejdal  

Tirsdag den 19. september 2017 kl. 17.00
Med Jesper Sandfeld, arkitekt MAA, SWECO architecs


Temaet for turen er planlægningen af Holstebros boligkvarterer og deres udvikling i perioden 1960-2000. Parcelhusets historie fra ”Bedre Byggeskik” over bungalowen til parcelhuset som vi kender det fra 60’erne og til nu. Også parcelhuset har gennemgået en udvikling, som hænger sammen med samfundets ændring og kvindernes vej til arbejdsmarkedet. 

Vi mødes i Mejdal, som har sin specielle historie i holstebrosammenhæng. Et af de villaområder, som blev planlagt i slutningen af 1960’erne, og som er i fortsat udvikling.


Mødested: BUM, Prins Buris Vej 37, 7500 Holstebro.

bill. 14

Adresse

Holstebro Museum

Midlertidige kontorer

Danmarksgade 14, 1. sal

7500 Holstebro​

Telefon: 96 11 50 10

info@holstebro-museum.dk

CVR nr.: 34744866

Følg os på Facebook facebook32

Entré

Ingen entré pga. ombygning.

Åbningstider

Museet er lukket pga. ombygning.

Vi glæder os til at invitere inden for i nye rammer i efteråret 2019.

Nyhedsbrev

​Modtag vort nyhedsbrev med kort nyt om stort og småt via e-mail.