Onsdagsforedrag på Holstebro Museum

Holstebro Museumsforening arrangerer i samarbejde med Holstebro Folkeuniversitet følgende foredrag, hvor medlemmer af Holstebro Museumsforening har gratis adgang – for ikke medlemmer koster det 50 kr.

Alle foredragene begynder kl. 19.30 i foredragssalen på Holstebro Aktivitetscenter. Bemærk at vi har flyttet foredragene til Holstebro Aktivitetscenter, mens museet bygges om.

I pausen er der mulighed for at købe kaffe/te med kage.

Femern Bælt - Historier fra et arkæologisk projekt

Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 19.30
v/ Bjørnar Måge, museumsinspektør, Museum Lolland-Falster


De arkæologiske udgravninger ved Rødbyhavn på Lollands sydkyst, der gennemføres i forbindelse med opførelsen af den kommende Femern Bælt forbindelse mellem Rødbyhavn og Femern, er et af de største arkæologiske projekter Danmark nogensinde har set. 

Projektet har grundet de enestående bevaringsforhold for organiske materialer i de nu inddæmmede tidligere fjorde genereret store mængder materiale, som ved yderligere forskning vil give os en øget viden omkring den forhistoriske befolknings udnyttelse af de kystnære områder i perioden fra ældre stenalder til bronzealder.

Ved foredraget fortælles hele historien fra de indledende forundersøgelser over de meget omfattende udgravninger til, hvad resultaterne foreløbig har kunnet fortælle os, samt lidt om alle de praktiske udfordringer, der har været undervejs i denne proces. Sluttelig vil der gives et kort rids af, hvad der venter ved de udestående undersøgelser på projektet.​​

bill. 2

Fællesskab i forandring

Onsdag den 1. november 2017 kl. 19.30
v/ Michael Riber Jørgensen, ph.d. og museumsinspektør, Museum Thy

Indre Mission var i sin storhedstid en massebevægelse med både politisk og kulturel indflydelse, ikke mindst i Vestjylland. I de senere årtier er tilslutningen svundet, og man fylder ikke længere det samme i det offentlige liv som tidligere. Alligevel er det at være ”missionsk” stadig en stor del af selvopfattelsen hos mange mennesker.Med baggrund i et nyligt afsluttet forskningsprojekt vil foredraget gennemgå Indre Missions nyere historie: Dels identitetsdannelsen og fællesskabets betydning inden for bevægelsen og dels den rolle, man udadtil har spillet i lokalsamfundet. Vi vil også forsøge at udfordre nogle af de mange myter og stereotyper, der omgiver et trosfællesskab som Indre Mission.​

bill. 3

Dansk Vestindien

Onsdag den 15. november 2017 kl. 19.30

v/ Louise Sebro, projektseniorforsker, Nationalmuseet


Historien om Dansk Vestindien er ikke kun historien om de danskere, der rejste ud fra Danmark. Det er i endnu højere grad fortællingen om de mange tusinde mennesker, der mod deres vilje blev bragt fra Afrika som slaver, for at arbejde i koloniens plantager.

​Gennem fortællingerne om de mennesker fra Afrika og Europa, der befolkede kolonien, udfoldes hele historien om et slavesamfund, om savnet af hjemlandet og om forsøget på at overleve under barske forhold såvel fysisk som mentalt.

bill. 4

Livet i Århus i 1000 år - arkæologien fortæller

Onsdag den 29. november 2017 kl. 19.30
v/ Jette Linaa, museumsinspektør, ph.d.

Aarhus har en lang tradition for arkæologisk virksomhed, men kun for nylig er det lykkedes at sætte de mange undersøgelser sammen til et helhedsbillede af byens udvikling. På baggrund af analyser af arkæologiske fund og udgravninger fra by og opland oprulles bylivets udvikling og byens kontakter på tværs af vante periodeskel fra 800 til 1800: fra vikingetid til midten af 1800-tallet. De arkæologiske fund bruges til at belyse byboernes kontakter og til at belyse den særlige levemåde, der gør byboere til borgere.

Herigennem konkluderes der på, hvad de arkæologiske kilder kan fortælle os om byens fællesskaber og brudfladerne i dem: mellem byboere og landboere, imellem byens øvre og nedre sociale lag og mellem nye indvandrere og indfødte Aarhusianere.​

bill. 5a

Adresse

Holstebro Museum

Midlertidige kontorer

Danmarksgade 14, 1. sal

7500 Holstebro​

Telefon: 96 11 50 10

info@holstebro-museum.dk

CVR nr.: 34744866

Følg os på Facebook facebook32

Entré

Ingen entré pga. ombygning.

Åbningstider

Museet er lukket pga. ombygning.

Vi glæder os til at invitere inden for i nye rammer i efteråret 2019.

Nyhedsbrev

​Modtag vort nyhedsbrev med kort nyt om stort og småt via e-mail.